Search
Close this search box.

Privacy verklaring

Privacyverklaring NON Gastvrijheid VOF

Via de website, webshop en de diensten van NON Gastvrijheid VOF (www.nonbarshopevents.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NON Gastvrijheid VOF acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. NON Gastvrijheid VOF is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-1-2022.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees, indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website of webshop invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en archivering daarvan.

Wij verzamelen uw:
– Naam
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
– Per mail
– Via sociale media

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Onze websitebeheerder, BuroStaal, heeft eveneens toegang tot deze persoonsgegevens. Wij raden u aan de relevante privacy statement te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Bij het leveren van onze diensten worden uw locatiegegevens, zoals IP-adres, opgeslagen. Deze gegevens verzamelen wij om ervoor te zorgen dat de bron bij onrechtmatig gebruik kan worden achterhaald en passende maatregelen kunnen worden genomen.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zo kunnen wij de inhoud en de navigatie van de website verbeteren en wordt het gebruikersgemak van de website vergroot.

Cookies t.b.v. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Social media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van deze aanbieders om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via: +31 6 21 83 01 22 of team@nonpopup.nl.